บ้านหลังนี้ออกแบบได้สวยมากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านที่ให้ความพื้นที่กว้างขวางทางระเบียง ...